तू…

नकळत भेटलीस अजाण वाटेवर

दवबिंदु जणू हिरव्या पानावर

दैवी क्षण होते ते खास

कदाचित एकमेकांचाच होता ध्यास..


माझ्या स्वप्नातली राणी

माझ्या मनातली गाणी

जगावेगळी आपली कहाणी

या जगण्याची तू अर्धांगिणी..


कधी तुझं अलिप्त राहणं

मग पुन्हा माझ्यासाठी झुरणं

अबोल राहून खुप काही बोलून जाणं

तुझ्या निरागस डोळ्यातलं सांगणं

तुझे अश्रु अन त्यातून माझं ओघळण..


नकळत मला दुखावणं

मग मी दूर होताच तुझ ते घाबरणं

हवेत दरवळवारा हा सुगंध

तुझ्या आठवणीने मन माझे होते बेधुंद…

  • आनंद…Author: mrebelpoet

a rebel who turned poet...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: